Donation for Ramadan

01 Pemberian Sumbangan handover 1

Project Description

Program pemberian sumbangan bahan mentah untuk keperluan bulan ramadhan dan sambutan hari raya aidilfitri oleh Yayasan Orang Buta Malaysia kepada sebahagian daripada orang orang buta di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang. Pihak Yayasan Orang Buta Malaysia merakamkan setinggi tinggi penghargaan kepada semua syarikat korporat dan individu yang telah menyumbang kepada program ini.

27 June 2016